• NorthQ

Hvordan kan teknologi bruges i kampen for global klima stabilitet?Klimaændringer er en kæmpe udfordring og et emne der skaber store bekymringer på globalt plan – og den globale opvarmning har omfattende indvirkning på de forskellige økosystemer i Arktis, Antarktis og på kystområderne.


Effektiv udnyttelse af energi er et af de absolutte bedste redskaber til at undgå klimaændringer ved at reducere brugen af fossile brændstoffer og adressere nogle af de udfordringer energisektoren har med klimaforandringer ved at blive bedre til at udnytte energieffektive teknologier hos slutbrugerne. Teknologien bidrager med værdifuld viden og beviser for det store potentiale der er ved at energieffektivisere, og dermed reduceres forureningen af miljøet, og det giver økonomiske besparelser, fremmer innovationen og stimulerer den økonomiske vækst. Teknologiske forbedringer, der genererer forbedret energi og mindsker CO2-forureningen, har derfor været hovedemnet, når man har diskuteret klimaændringer.


Formålet er at spare penge, øge komforten og reducere CO2-forureningen. NorthQ mener, at bekæmpelse af virkningerne af global opvarmning er en strategisk prioritet. Vores aktiviteter er baseret på en portefølje af produkter, der reducerer eller mindske CO2-forureningen og derved de negative påvirkninger af klimaet – samtidig med at de fremme energieffektiviteten og bæredygtig teknologi.


Vi anser det som vores prioritet, at være førende i overgangen til mere CO2-venlige produkter, der reducerer eller afbøde de negative virkninger af klimaændringerne. Gennem udvikling af projekter, produkter og tjenester, der letter adgangen til vedvarende energi og fremmer energibesparelser på sigt, ønsker vi at påvirke den måde, hvorpå energien bruges. NorthQs forpligter sig til at forhindre klimaændringer gennem partnerskab og samarbejde med andre virksomheder, offentlige institutioner, leverandører og andre interessegrupper samt øge bevidstheden om disse vigtige emner i befolkningen. Ved at have fokus på vores daglige energiforbrug bliver vi mere økonomiske og samtidig opfylder vi vores klimamål. Ikke desto mindre skal vi stadig udvikle den måde, hvorpå vi opfatter og bruger vores energi mest effektivt.

Do you have any questions?

Let us contact you!

logo Northq.png
  • phone
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

NorthQ ApS | Lindgreens Allé 9, 2300 København S Denmark | VAT DK31048850

© 2020 by NorthQ ApS. All Rights Reserved. | Version 4.2